Polski Biznes

INSTALCOMPACT Sp. z o.o.

62-080 Tarnowo Podgórne ul. Wierzbowa 23

tel.: 0-61 814-67-55,

fax: 0-61-816-40-16


rok założenia firmy: 1989

PLEN
INSTALCOMPACT Sp. z o.o.

Instalcompact Sp. z o.o. jest firmą inżynierską specjalizującą się w projektowaniu oraz wykonywaniu urządzeń i instalacji stosowanych w różnorodnych systemach zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.

Firma powstała w 1989 r. Pierwotnie jej siedziba mieściła się w Poznaniu, gdzie na 100 m2 pracowało sześć osób. Od września 1999 roku centrala firmy zlokalizowana jest w Tarnowie Podgórnym w nowym obiekcie biurowo - produkcyjnym o powierzchni 2500 m2. Obecnie firmę tworzy zespół 90 specjalistów z różnych dziedzin.

Pierwszymi oferowanymi przez Instalcompact urządzeniami były zestawy hydroforowe typu ZH-IC, będące wówczas nowatorskimi rozwiązaniami na polskim rynku. W późniejszym okresie zostały opracowane i wdrożone pompownie przeciwpożarowe, pompownie ścieków oraz kompleksowe rozwiązania stacji uzdatniania wody. Szczególne miejsce w rozwoju firmy zajmują układy sterowania i komunikacji.

Kolejne generacje produktów są projektowane i wytwarzane przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii (między innymi kształtowania i spawania stali nierdzewnej), z uwzględnieniem bogatego doświadczenia zdobytego w ciągu kilkunastu lat istnienia firmy na rynku.

Na każdym etapie inwestycji ogólnopolska sieć biur technicznych zapewnia sprawną i kompleksową obsługę klientów, udzielając im wsparcia technicznego.

Instalcompact zapewnia opiekę gwarancyjną, pogwarancyjną oraz eksploatacyjną zrealizowanych obiektów.

Wszystkie procesy przebiegające w firmie prowadzone są zgodnie z wymaganiami Zintegrowanego Systemu Zarządzania ISO 9001:2000 oraz ISO 14001:1996.

Realizując kompleksowo inwestycje w zakresie gospodarki wodno - ściekowej:
- rozpoznajemy potrzeby naszych klientów już na etapie planowania inwestycji
- optymalizujemy rozwiązania poprzez udział w fazie koncepcji inwestycji
- uczestniczymy w procesie projektowania gwarantując dostosowanie urządzeń do indywidualnych cech obiektu
- dostosowujemy rozwiązania konstrukcyjne i materiałowe do funkcji, które ma spełniać urządzenie
- wykonujemy urządzenia na podstawie jednostkowej dokumentacji zapewniającej spełnienie specyficznych wymagań użytkownika
- kreujemy i wdrażamy nowatorskie rozwiązania
- stosujemy nowoczesne materiały i technologie wytwarzania
- wykorzystujemy niekonwencjonalne i najnowsze rozwiązania techniczne
- testujemy nasze urządzenia oraz instalacje na stanowisku badawczym, zapewniając niezawodność ich działania
- cały czas rozwijamy się i doskonalimy nasze produkty